Skip to main content
Naziv predmeta

MJ

Broj predmeta

KTO-8/12

Broj žrtava

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

8 dana

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude
Uslovna osuda - utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 /šest/ meseci i istovremeno određuje da se utvrđena kazna zatvora prema okrivljenom neće izvršiti ako okrivljeni u roku od 2 (dve) godine po pravnosnažnosti presude ne izvrši neko drugo krivično delo.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav3 u vezi stava 1 KZ-a.

Činjenični opis

Procesne napomene

Sporazum o priznanju krivičnog dela SK