Skip to main content
Naziv predmeta

"Kamičak"

Broj predmeta

KTO 6/16

Broj žrtava

5

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

niži vojni rang, vojni policajac, pripadnik VI Sanske brigade VRS

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Oslobađajuća presuda

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

ukinuta prvostepena presuda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

oslobađajuća presuda

Dodatne informacije

Datum i ishod odluke Apelacionog suda


kazna zatvora u trajanju od 12 godina.

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ

Činjenični opis

Dana 10.10.1992. godine, između 19.00 – 21.00 časova, u mestu Kamičak, opština Ključ, zajedno sa BB, u vojnim uniformama, naoružani automatskim puškama, dovezavši se putničkim motornim vozilom marke „Golf“ A2 crvene boje, pred kuću AB, pozivali istog da izađe, a nakon što se isti nije javio, ispucali kraći rafal u ulazna vrata i nasilno ušli u kuću, da bi se nakon toga uputili prema izlazu iz sela, gde su na spoljnom ulaznom stepeništu kuće vlasništvo AV, ugledali AB,te u nameri da ga liše života, jedan od njih u istog ispucao više metaka iz automatske puške, koji je tom prilikom usled zadobijenih povreda kostiju glave, grudne duplje i obe nadkolenice preminuo na licu mesta, nakon čega su napustili lice mesta, da bi se nakon kraćeg vremena ponovo vratili napred navedenim putničkim motornim vozilom pred kuću vlasništvo AG, te ušli u kuću, pa kad su videli da se u kući nalazi više osoba, u nameri da ih liše života iz automatskih pušaka ispucali veći broj metaka u iste, kojom prilikom je AD zadobila povrede u vidu višestrukih preloma kostiju glave i to desno slepoočno, temenih kostiju sa više sitnih koštanih odlomaka, višestruki prelom ličnih kostiju obostrano, kao i donje te gornje vilice, AĐ, zadobila povrede u vidu višestrukog preloma lopatične kosti sa više sitnih koštanih odlomaka,AE zadobila povrede u vidu višestrukog preloma kostiju baze i krova lobanje, ličnih kostiju kao i gornje vilice sa više sitnih koštanih odlomaka i maloletna AŽ kćerka AZ, zadobila povrede u vidu višestrukog preloma desne karlične kosti sa više koštanih odlomaka i višestruki prelom desne lične kosti sa više sitnih koštanih odlomaka, da bi sva navedena lica usled zadobijenih povreda preminula na licu mesta.

Procesne napomene

U toku istrage,,osumnjičeni AA je saslušan po zamolnici Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona Bihać putem međunarodne pravne pomoći od strane istražnog sudije Višeg suda u Beogradu.