Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-10/22

Broj predmeta

KTO-10/22

Broj žrtava

300

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

komandir čete vojne policije Zvornničke brigade

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

prvostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

2 meseci 2 dana

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu iz člana 142. stav 1. KZ SRJ u vezi člana 22 KZ SRJ.

Činjenični opis

Procesne napomene

Sporazum o priznanju krivičnog dela