Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-1/21

Broj predmeta

KTO-1/21

Broj žrtava

2

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

faza glavnog pretresa

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Kazna zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Ukida se presuda Višeg suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločine K.Po2 br.1/21 od 16.11.2022. godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ

Činjenični opis

Procesne napomene

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima TRZ je uredilo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, T16 0 KTRZ 0006574 16 od 26.02.2019. godine.