Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-4/22

Broj predmeta

KTO-4/22

Broj žrtava

28

Broj optuženih lica

2

Rang optuženih

pripadnici Vojske Republike Srpske i rezervnog sastava milicije

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

podignuta optužnica

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SRJ u vezi člana 22 KZ SRJ.

Činjenični opis

Procesne napomene

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, Tužilaštvo za ratne zločine uredilo je prema Zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Tužilaštva BiH KT-RZ-65/08 od 02.12.2008. godine.