Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-6/21

Broj predmeta

KTO-6/21

Broj žrtava

Several thousand.

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

general-major

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

podignuta optužnica

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SRJ

Činjenični opis

Procesne napomene