Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-8/22

Broj predmeta

KTO-8/22

Broj žrtava

51

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

podignuta optužnica

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SRJ u vezi člana 22. KZ SRJ.

Činjenični opis

Procesne napomene

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, te na osnovu člana 331. stav 1. i 2. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi člana 43. stav 3. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine TRZ preuzelo gonjenje po potvrđenoj optužnici Tužilaštva BiH i istu uredilo prema zakonima Republike Srbije.