Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-5/16

Broj predmeta

KTO-5/16

Broj žrtava

1

Broj optuženih lica

1 optuženo lice

Rang optuženih

pripadnica Petrovačke brigade VRS - starešina u činu kapetana

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

3 godine

Broj ispitanih svedoka

19

Datum i ishod prvostepene presude

kazna zatvora u trajanju od 5 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

kazna zatvora u trajanju od 3 godine

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

Patni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 144 KZ SRJ

Činjenični opis

Sredinom jula 1992. godine, nakon što su pripadnici Vojske Republike Srpske na području mesta Radić, opština Bosanska Krupa, zarobili prethodno u nogu i glavu ranjenu bolničarku BB, pripadnicu Ključko-sanske čete pri tadašnjoj Unsko-sanskoj operativnoj grupi, 5. Korpusa, Armije BiH, i predali je pripadnicama ''Fronta žena-Petrovac'' pri Petrovačkoj brigadi VRS kojem je starešina, u činu kapetana, bila optužena AA, a kome su pripadale i AB i AV, posle čega su pripadnice ''Fronta žena-Petrovac'' oštećenu BB odvele u jednu dolinu u blizini škole u mestu Radić gde je bio okupljen veći broj žitelja toga mesta, nakon čega joj je optužena AA naredila da skine svu odeću sa sebe i potom da tako gola puzi po zemlji, usled čega je oštećena zadobila brojne povrede u vidu razderotina po telu, da bi joj potom naredila da sama sebi iskopa grobno mesto, pritom joj stavljajući granje crnog trna među noge, da bi joj u jednom trenutku prišle AB i AV i tukle je leskovim štapovima po telu, sve dok se štapovi ne bi slomili, a zatim je oštećenoj AV nožem odsekla kosu, praveći joj pritom nožem znak krsta na glavi, a zatim joj isto nožem urezala znak krsta i celom dužinom njenih leđa, što je kod oštećene izazvalo obilno krvarenje, AB je zatim uzela nož od AV i oštećenoj razrezala donji deo uva što je kod oštećene izazvalo još obilnije krvarenje, a optužena AA je zatim oštećenoj BB naredila da peva srpske pesme i da se klanja, stavljajući joj pritom uz pomoć čizme glavu u goveđu balegu i tukući je lopatom po zadnjici.
b) učešće u ubistvu
Nakon toga su optužena AA, AB i AV, oštećenu odvele u drugu dolinu 70 metara udaljenu od navedene, gde se u društvu sa njima nalazio i tada mlađi maloletnik AG rođen ...... godine, pa kada su tamo svi zajedno stigli, oštećenoj su naredili da ponovo sebi kopa grobno mesto, ali s obzirom da oštećena usled preživljenog mučenja za to više nije imala snage kopanje rupe je završio mal. AG, nakon čega je oštećenoj naredio da legne na leđa u već iskopanu rupu, što je ona i učinila, da bi joj potom AG iz vatrenog oružja - automatske puške, u predeo grudi i stomaka ispalio između 5 i 7 metaka usled čega je, od zadobijenih povreda, BB na licu mesta i umrla.

Procesne napomene

Na osnovu člana 47. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, Tužilaštvo za ratne zločine uredio je prema zakonima Republike Srbije optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona u Bihaću broj T01 0 KTRZ 0019641 14 od 29.06.2015. godine.