Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-6/18

Broj predmeta

KTO-6/18

Broj žrtava

300

Broj optuženih lica

1 optuženo lice

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

podignuta optužnica

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

21

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SRJ.

Činjenični opis

Procesne napomene

Shodno odredbi člana 47 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, Tužilaštvo za ratne zločine je uredilo prema zakonima Republike Srbije optužnicu Tužilaštva BiH br. T20 0 KTRZ 0008831 14 od 31.05.2015. godine.