Skip to main content

Predmeti

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-7/20

Datum početka
Faza postupka

postupak obustavljen

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-2/20

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-6/20

Datum početka
Faza postupka

postupak obustavljen

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-5/20

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-4/20

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-3/20

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-1/20

Datum početka
Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-4/19

Datum početka
Faza postupka

prvostepena presuda

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-2/19

Datum početka
Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-3/19

Datum početka
Faza postupka

predmet združen u KTRZ-4/10 Ćuška