Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-2/19

Broj predmeta

KTO-2/19

Broj žrtava

1

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

pripadnik VRS

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

23

Datum i ishod prvostepene presude

Viši sud u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine doneo osuđujuću presudu - kaznz zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Rešenjem Apelacionog suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločine KŽ1-Po2 6/21 ukida se presusda Višeg suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločine K-Po2 br.3/19 od 13.05.2021. godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Viši sud u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine doneo osuđujuću presudu - kazna zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ

Činjenični opis

Procesne napomene

Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije je shodno odredbi člana 47. stav 1 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima optužnicu Tužilaštva/Tužiteljstva Bosne i Hercegovine broj T20 0 KTRZ 0002825 10 od 20.11.2017. godine uredilo prema propisima Republike Srbije.