Skip to main content
Hjuman Rajts Voč

Balkan: Zaštita ljudskih prava ključ za napredak ka EU

Balkan: Zaštita ljudskih prava ključ za napredak ka EU
Na nacionalnim sudovima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu ostvaruje se spor napredak po pitanju pravde za ratne zločine. Tužioci za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i Srbiji raspolažu nedovoljnim finansijskim sredstvima i nedostatnim kapacitetima za rad na predmetima.