Skip to main content
Biro za demokratiju, ljudska prava i rad

Izveštaj Stejt departmenta o stanju ljudskih prava u Srbiji u 2016. godini - procesuiranje ratnih zločina

Izveštaj Stejt departmenta o stanju ljudskih prava u Srbiji u 2016. godini - procesuiranje ratnih zločina
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina i dalje je predstavljala problem za sve države koje su bile umešane u sukobe devedesetih godina, uključujući Srbiju, gde je mesto glavnog tužioca za ratne zločine ostalo upražnjeno krajem 2015, da bi na kraju 2016. i dalje bilo nepopunjeno. Prvi put u poslednjih 10 godina, Srbija nije poslala svoju delegaciju na godišnju regionalnu konferenciju državnih tužilaca iz zemalja bivše Jugoslavije, koja se organizuje u cilju unapređenja prekogranične saradnje u procesuiranju ratnih zločina.