Skip to main content

SASTANAK V.F. GLAVNOG JAVNOG TUŽIOCA ZA RATNE ZLOČINE REPUBLIKE SRBIJE SA GLAVNIM TUŽIOCEM TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 13. juna 2024. godine u Javnom tužilaštvu za ratne zločine održan je radni sastanak v.f. Glavnog javnog tužioca za ratne zločine Dušana Kneževića i Glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Milanka Kajganića.

Sastanak je održan sa ciljem realizacije redovnih aktivnosti tužilaštva koje doprinose jačanju i unapređenju regionalne saradnje u postupcima za ratne zločine, u skladu sa dosadašnjom dinamikom sprovođenja najvažnijih strateških dokumenata iz oblasti procesuiranja ratnih zločina.