Skip to main content

Tužilac za ratne zločine R Srbije Snežana Stanojković se sastala sa NJ.E.Tomasom Šibom, ambasadorom SR Nemačke

Nemački ambasador Tomas Šib je pozdravio napore Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije u procesuiranju predmeta ratnih zločina.

Na sastanku se govorilo o pravnim problemima suočavanja sa ratnim zločinima, a sve u cilju obezbeđenja pravde za žrtve.