Skip to main content

Tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković je održala radni sastanak sa Seržom Bramercom tužiocem MRMKS i Milenkom Kajganićem v.d. tužioca Tužilaštva BiH

Tužilac za ratne zločine Republike Srbije Snežana Stanojković održala je radni onlajn sastanak sa Glavnim tužiocem Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Seržom Bramercom i  v.d. glavnog tužioca Tužilaštva/Tužiteljstva Bosne i Hercegovine Milenkom Kajganićem.

Tema sastanka je rešavanje konkretnih pitanja vezanih za regionalnu saradnju Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Tužilaštva/Tužiteljstva Bosne i Hercegovine pred redovni šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosi Ujedinjenih nacija. ...

 

...