Skip to main content

Tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković održala je sastanak sa specijalnom savetnicom i podsekretarom Generalnog sekretarar UN za prevenciju genocida Alice Wairimu Nderitu

Tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković održala je sastanak sa specijalnom savetnicom i podsekretarom Generalnog sekretara UN za prevenciju genocida Alice Wairimu Nderitu i delegacijom koju su sačinjavali Francoaz Jakob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Milan Marković, savetnik UN za ljudska prava u Srbiji, Tea Kanafani Sanderg, savetnica za politička pitanja UN, Mario Buil Merce, savetnik Kancelarije Generalnog sekretara UN za sprečavanje genodica.

Alice Wairimu Nderitu je čvrsto podržala dosadašnji rad Tužilaštva za ratne zločine u procesuiranju ratnih zločina, kao i u regionalnu saradnju i saradnju sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu.

.....