Skip to main content

Tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković sastala se sa Glavnim tužiocem Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu Seržom Bramercom

Tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković sastala se sa Glavnim tužiocem Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu Seržom Bramercom, tokom trodnevne radne posete Srbiji.

Teme sastanka su se odnosile na regionalnu saradnju, procesuiranje ratnih zločina u Srbiji, a sve u sklopu priprema pred redovni izveštaj Glavnog  tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu Sreža Bramerca koji podnosi Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

 

...

...