Skip to main content

Tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković sastala se sa Glavnim tužiocem MRMKS Seržom Bramercom

Tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković sastala se sa Glavnim tužiocem Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu Seržom Bramercom. 

Teme sastanka odnosile su se na regionalnu saradnju, procesuiranje ratnih zločina u Srbiji, a sve u sklopu priprema pred redovni izveštaj Glavnog  tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu Sreža Bramerca koji podnosi Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

 

..