Skip to main content

Tužilac za ratne zločine Snežana Stanojković se sastala sa glavnim tužiocem MRMKS Seržom Bramercom - 24.06.2021.g.

Dana 24.06.2021. godine tužilac za ratne zločine je sa svojim saradnicima imala sastanak sa glavnim tužiocem MRMKS Seržom Bramercom. 

Tema sastanka je bila unapređenje regionalne saradnje i nastavak Palićkog procesa.