Skip to main content

Zajednička izjava nacionalnih tužilaštava i glavnog tužioca Mehanizma po završetku Regionalne konferencije

Visoke delegacije tužilaštava Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Distrikta Brčko, Unsko-sanskog kantona, Državnog odvjetništva i specijalizovanih županijskih tužilaštava Republike Hrvatske, Specijalnog tužilaštva Crne Gore, Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Tužilaštva Mehanizma učestvovale su na Regionalnoj konferenciji tužilaca za ratne zločine, koja je održana od 20. do 22. maja u Beogradu (Srbija). Organizatori Konferencije bili su Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije i UNDP u saradnji sa Ujedinjenim Kraljevstvom i Italijom.

 Primarna tema razgovora bila je regionalna saradnja u predmetima ratnih zločina. Po okončanju Konferencije, predstavnici tužilaštava dali su sledeću zajedničku izjavu o glavnim zaključcima i preuzetim obavezama:

 U ime tužilaštava koja predstavljaju, učesnici Konferencije su se saglasili da i dalje postoji potreba za većim brojem postupaka za ratne zločine počinjene tokom sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, te da je saradnja između njihovih tužilaštava od ključne važnosti za postizanje tog cilja. U ovom trenutku, na putu takve saradnje stoje brojni izazovi koje je potrebno prevazići.

 U želji da značajno unaprede postojeću saradnju, učesnici su se dogovorili da identifikuju konkretne predmete koji bi bili pogodni za transfer između njihovih tužilaštava, te da započnu neophodne razgovore u tom smislu. Takođe je konstatovano da je neophodno podići nivo poverenja žrtava u regionalnu saradnju.

 U tom cilju, Tužilaštvo Mehanizma će po potrebi pomagati regionalnim tužilaštvima u radu na preuzetim predmetima. Tužilaštva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije očekuju kontinuiranu pomoć Tužilaštva Mehanizma u smislu jačanja njihovih kapaciteta i podrške u vršenju mandata koji su im povereni.

 Na kraju, učesnici su naglasili značaj redovne komunikacije između njihovih tužilaštava, pa je u tom smislu Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo da bude domaćin sledeće konferencije.