Skip to main content

Vesti

Javno tužilaštvo za ratne zločine je dana 14. juna 2024. godine podnelo Višem sudu u Beogradu, Odeljenju za ratne zločine na potvrđivanje optužnicu Kto.br. 2/2024 protiv jednog lica, zbog postojanja opravdane sumnje da je zajedno sa više NN lica, tokom 1999. godine na teritoriji AP Kosovo i Metohija
Dana 14. juna 2024. godine v.f. Glavnog javnog tužioca za ratne zločine Dušan Knežević održao je sastanak sa predstavnicima Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije. Na sastanku su razmatrana tekuća pitanja i obavljene konsultacije povodom konkretnih aktivnosti koje bi trebalo da se realizuju
Dana 13. juna 2024. godine u Javnom tužilaštvu za ratne zločine održan je radni sastanak v.f. Glavnog javnog tužioca za ratne zločine Dušana Kneževića i Glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Milanka Kajganića. Sastanak je održan sa ciljem realizacije redovnih aktivnosti tužilaštva koje
U cilju realizacije aktivnosti predviđenih Nacionalnom strategijom za procesuiranje ratnih zločina i revidiranom Tužilačkom strategijom za istragu i gonjenje ratnih zločina, dana 12. juna 2024. godine u prostorijama Javnog tužilaštva za ratne zločine, v.f. glavnog javnog tužioca za ratne zločine
U okviru Svesrpskog sabora, Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac i v.f. glavni javni tužilac Javnog tužilaštva za ratne zločine Dušan Knežević sastali su se sa direktorom Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, Viktorom Nuždićem i
Javno tužilaštvo za ratne zločine je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Mustafe Tefika zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 1 stav K.Z. SRJ. U toku je saslušanje osumnjičenog u prostorijama Javnog tužilaštva za ratne zločine.
Odlukom Visokog saveta tužilaštva A br. 321/24 od 14.5.2024. godine Dušan Knežević, javni tužilac Javnog tužilaštva za ratne zločine, postavljen je za vršioca funkcije Glavnog javnog tužioca za ratne zločine.
V.f. Glavnog javnog tužioca Snežana Stanojković sastala se sa predstavnicima Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Teme sastanka odnosile su se na regionalnu saradnju, procesuiranje ratnih zločina u Srbiji, a sve u sklopu priprema pred redovni izveštaj Glavnog tužioca
V.f. Glavnog javnog tužioca prisustvuje regionalnom sastanku tužilaca, sudija i advokata na temu „Ustupanje i prihvatljivost dokaza između pravosuđa u regionu u predmetima ratnih zločina“ od 15. do 17. aprila 2024. godine u Budvi, Crna Gora. Dana 16. aprila 2024. godine, v.f. glavnog javnog tužioca
V.f. Glavnog javnog tužioca za ratne zločine Snežana Stanojković učestvovala je u stručnoj raspravi/okruglom stolu na temu „Odlučivanje o imovinsko pravnom zahtevu oštećenog“. Okrugli sto je organizovan od strane Pravosudne akademije i OEBS-a.