Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-2/16

Broj predmeta

KTO 2/16

Broj žrtava

15

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži policijski rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

postupak obustavljen usled smrti optuženog

Trajanje postupka od početka suđenja

2 godine 1 mesec

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

Patni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ u vezi člana 22 KZ SRJ

Činjenični opis

U optužnici se navodi da je optuženi, u periodu od maja 1992. do marta 1993. godine, kao stražar u Okružnom zatvoru u Doboju (BiH), u više navrata zajedno sa ostalim čuvarima učestvovao u mučenju velikog broja lica lišenih slobode i zatočenih u tom zatvoru. Mučenje je obuhvatalo telesno povređivanje, kao i fizičko i psihičko mučenje, što je za posledicu imalo fizičke i psihičke patnje, povrede telesnog integriteta i smrt zatvorenika (jedno lice je preminulo od posledica prebijanja).

Procesne napomene

Organi BiH pokrenuli su krivični postupak protiv AA, ali su potom ustupili krivično gonjenje Srbiji pošto im je okrivljeni bio nedostupan.

Viši sud u Beogradu - Odeljenje za ratne zločine 15.05.2018 godine, doneo je rešenje kojim se obustavlja krivični postupak po optužnici KTO-2/16 usled smrti optuženog AA.