Skip to main content
Назив предмета

КТО-2/16

Број предмета

КТО 2/16

Број жртава

15

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Нижи полицијски ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

поступак обустављен услед смрти оптуженог

Трајање поступка од почетка суђења

2 године 1 месец

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из члана 142 stav 1 КЗ СРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

У оптужници се наводи да је оптужени, у периоду од маја 1992. до марта 1993. године, као стражар у Окружном затвору у Добоју (БиХ), у више наврата заједно са осталим чуварима учествовао у мучењу великог броја лица лишених слободе и заточених у том затвору. Мучење је обухватало телесно повређивање, као и физичко и психичко мучење, што је за последицу имало физичке и психичке патње, повреде телесног интегритета и смрт затвореника (једно лице је преминуло од последица пребијања).

Процесне напомене

Органи БиХ покренули су кривични поступак против AA, али су потом уступили кривично гоњење Србији пошто им је окривљени био недоступан.

Виши суд у Београду - Одељење за ратне злочине 15.05.2018 године, донео је решење којим се обуставља кривични поступак по оптужници КТО-2/16 услед смрти оптуженог AA.