Skip to main content
Назив предмета

KTO-2/19

Број предмета

КТО-2/19

Број жртава

1

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

припадник ВРС

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

другостепена пресуда

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

23

Датум и исход првостепене пресуде

Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине донео осуђујућу пресуду - казнз затвора у трајању од 9 (девет) година.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Решењем Апелационог суда у Београду, Одељења за ратне злочине КЖ1-По2 6/21 укида се пресусда Вишег суда у Београду, Одељења за ратне злочине К-По2 бр.3/19 од 13.05.2021. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине донео осуђујућу пресуду - казна затвора у трајању од 9 (девет) година.

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Процесне напомене

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије је сходно одредби члана 47. став 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима оптужницу Тужилаштва/Тужитељства Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ 0002825 10 од 20.11.2017. године уредило према прописима Републике Србије.