Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-3/16

Broj predmeta

KTO 3/16

Broj žrtava

1

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

3 godine

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

kazna zatvora u trajanju od 7 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

kazna zatvora u trajanju od 6 godina

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ, u vezi člana 22 KZ SRJ

Činjenični opis

Kao pripadnik Vojske Republike Srpske, tačno neutvrđenog dana u drugoj polovini jula 1992. godine, u popodnevnim časovima, zajedno sa BB iz Pištanice i još jednim NN pripadnikom Vojske Republike Srpske, u uniformama vojske i naoružani automatskim puškama došli do kuće oštećenog AB u naselju Donja Sanica, zaseok Šljivari, Opština Ključ, i iz kuće, na silu - pretnjom oružjem, izveli oštećenog AB, civilno lice bošnjačke nacionalnosti, koga su potom odveli do mesta zvanog „Božin mlin“ u Donjoj Sanici, koji se nalazi neposredno uz reku Sanicu, na kom mestu su u oštećenog ispucali više metaka i tako ga lišili života, a njegovo telo potom bacili u reku Sanicu.

Procesne napomene

Shodno odredbi iz člana 47 stav 1 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, tužilac je uredio prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog Kantona Bihać, BiH.

Lokacija