Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-2/23

Broj predmeta

KTO-2/23

Broj žrtava

1

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

dopuna

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SRJ.

Činjenični opis

Procesne napomene