Skip to main content
Назив предмета

КТО-2/23

Број предмета

КТО-2/23

Број жртава

1

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

допуна

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене