Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-2/18

Broj predmeta

KTO 2/18

Broj žrtava

3

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

3 godine 8 meseci

Broj ispitanih svedoka

9

Datum i ishod prvostepene presude

Kazna zatvora u trajanju od 2 godine

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Ukinuta prvostepena presuda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Kazna zatvora u trajanju od 2 godine.

Dodatne informacije

Apelacioni sud


Apelacioni sud u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine doneo je presudu kojoj se potvrđuje presuda Višeg suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločine K.Po2 br.2/2020 od 23.02.2021. godine.

Krivično delo

Patni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 u vezi čl. 22 KZ SRJ

Činjenični opis

Tako što su dana 21.11.1992. godine, oko 23:00 časa, u naselju Rejzovići, opština Ključ, osumnjičeni AA u civilnoj odeći, AB i AV u vojnim uniformama, naoružani automatskim puškama i puškom zvanom "pumparica", pištoljem i nožem, razbijanjem staklene pregrade na ulaznom stepeništu, ušli u kuću BB, koji je tom prilikom bio u kući zajedno sa svojom suprugom VV i njenom majkom GG, psujući ih, fizički zlostavljali BB, tukući ga rukama i nogama, ubadali i sekli nožem usled čega je BB zadobio povrede glave u vidu posekotina, kao i povrede leve podlaktice i leve natkolenice, tražeći da im daju novac, a kada im je BB dao 800 nemačkih maraka koje je imao kod sebe, nezadovoljni iznosom tražili još novca, pa kada im je BB rekao da ima još novca zakopanog u bašti pored kuće, AA i AB ga izveli iz kuće, dok je AV ostao u kući zajedno sa VV i GG, nakon čega je BB iskopao i predao 5.500 nemačkih maraka AB, a kada su AA i AB otišli ispod sijalice koja se nalazila na ulaznim vratima da prebroje novac, BB je iskoristio priliku i pobegao iz dvorišta, a dok je bežao za sobom je čuo više hitaca ispaljenih iz automatskog oružja, dok su AB i AA ostali u dvorištu kuće a AV u kući sa VV i GG,
b.) učešće u ubistvima,
Potom je jedan od saizvršilaca lišio života VV, na način da je iz neposredne blizine, iz vatrenog oružja, ispalio jedan metak u predelu njene glave, nanevši joj pritom povrede u predelu lica i lobanje od kojih je preminula na licu mesta, a zatim lišio života GG na način da joj je upotrebom noža naneo povrede na vratu u vidu presecanja grkljana, jednjaka i velikih krvnih sudova, od kojih je preminula na licu mesta;

Procesne napomene

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima TRZ je uredilo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona Bihać, T 01 0 KTRZ 0016985 13 od 22.07.2014. godine.

Lokacija