Skip to main content

KTO-11/22

Datum optužnice

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, te na osnovu člana 331. stav 1. i 2. i člana 332. Zakonika  o krivičnom postupku, a u vezi člana 43. stav 3. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, preuzimam gonjenje po potvrđenoj optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine br. T 20 0 KTRZ 0017014 19 od 05.03.2019. godine, potvrđena 29.04.2019. godine i istu uređujem prema zakonima Republike Srbije, tako da ona glasi

O P T U Ž N I C U

Protiv:

AA, zvani ...., od oca ......... i majke ........, rođen ............. godine u ..........., JMBG .............., sa prebivalištem u ulici  .......... br.........., ........, Republika .........., državljanin .........., .

Što je: