Skip to main content

KTO-2/21

Datum optužnice

Shodno odredbi čl. 47 st. 1 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, te na osnovu čl. 331 st. 1 i 2. i čl. 332 Zakonika o krivičnom postupku, a u vezi čl. 43 st. 3 tač. 5 Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3 i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, preuzimam gonjenje po potvrđenoj optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine br. T20 0 KTRZ 0003786 05 od 01.08.2014. godine i istu uređujem prema zakonima Republike Srbije, tako da ona glasi: