Skip to main content

KTO-7/21

Datum optužnice

            Shodno odredbi čl. 47 st. 1 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđene optužnice Tužilaštva Bosne i Hercegovine, i to optužnicu T20 0 KTRZ 0011473 15 od 30.12.2015. godine protiv opt. AA i optužnicu T20 0 KTRZ 00015698 18 od 22.05.2019. godine protiv opt. BB, a po kojima se vodi jedinstveni postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine po rešenju br. S1 K 020491 21 Kv od 22.02.2021. godine, tako što na osnovu čl. 43 st. 2 tač. 5, čl. 331 st. 1  i 2 i čl. 332 ZKP i čl. 3 i 4 st. 1 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem 

O P T U Ž N I C U

Protiv:

1. AA, zvanog ......, od oca ........ i majke ........, rođen ........ godine u ......., JMBG ..............,  sa prebivalištem u ............, po zanimanju ........., državljanin Republike Srbije, i

2. BB, od oca ........ i majke ........, rođen ............ godine u ............., JMBG ..............., sa prebivalištem u .................., državljanin Republike Srbije,

jer postoji opravdana sumnja da su: