Skip to main content
Naziv predmeta

Ovčara IV

Broj predmeta

KTRZ 6/11

Broj žrtava

Овчара I

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

2 godine 4 meseci

Broj ispitanih svedoka

7

Datum i ishod prvostepene presude

20 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

15 godina

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

/

Krivično delo

Činjenični opis

Sud je utvrdio da je okrivljeni, u svojstvu pripadnika Teritorijalne odbrane Vukovara, bio u sastavu streljačkog voda koji je ubio oko 200 hrvatskih ratnih zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara blizu Vukovara (Hrvatska). Pogledati predmet „Ovčara I”.

Procesne napomene

/

Lokacija