Skip to main content
Назив предмета

Овчара IV

Број предмета

КТРЗ 6/11

Број жртава

Овчара I

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

2 године 4 месеци

Број испитаних сведока

7

Датум и исход првостепене пресуде

20 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

15 година

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

/

Кривично дело

Чињенични опис

Суд је утврдио да је окривљени, у својству припадника Територијалне одбране Вуковара, био у саставу стрељачког вода који је убио око 200 хрватских ратних заробљеника на пољопривредном добру Овчара близу Вуковара (Хрватска). Погледати предмет „Овчара I”.

Процесне напомене

/

Локација