Skip to main content
Naziv predmeta

Precizirana optužnica

Broj predmeta

KTRZ-17/04

Broj žrtava

Broj optuženih lica

2

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

3 godine 6 meseci

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Drugostepena presuda kazna z atvora u trajanju od 15 godina u odnosu na okr. Popović Branka
drugostepena presuda kazna zatvora u trajanju od 6 godina u odnosu na okr. Grujić Branka

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

Činjenični opis

Procesne napomene