Skip to main content
Назив предмета

Прецизирана оптужница

Број предмета

КТРЗ-17/04

Број жртава

Број оптужених лица

2

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Чињенични опис

Процесне напомене