Skip to main content
Назив предмета

Прецизирана оптужница

Број предмета

КТРЗ-17/04

Број жртава

Број оптужених лица

2

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

другостепена пресуда

Трајање поступка од почетка суђења

3 године 6 месеци

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Другостепена пресуда казна з атвора у трајању од 15 година у односу на окр. Поповић Бранка
другостепена пресуда казна затвора у трајању од 6 година у односу на окр. Грујић Бранка

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Чињенични опис

Процесне напомене