Skip to main content
Naziv predmeta

Prijedor (AA)

Broj predmeta

KTRZ 2/08

Broj žrtava

3

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži policijski rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

2 godine 11 meseci

Broj ispitanih svedoka

13

Datum i ishod prvostepene presude

Osuđujuća presuda - Kazna zatvora u trajanju od 15 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Ukinuta presuda i vraćen predmet na ponovno suđenje

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Osuđujuća presuda - Kazna zatvora u trajanju od 15 godina

Dodatne informacije

Ishod odluke Apelacionog suda


Oslobađajuća presuda

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 KZ SRJ u saizvršilaštvu u vezi čl. 22 KZ SRJ

Činjenični opis

Optužnica tereti okrivljenog da je, u martu 1994. godine, u saizvršilaštvu sa još tri osumnjičena, učestvovao u ubistvu tri bošnjačka Muslimana u Prijedoru, (BiH). Preciznije, okrivljeni, kao pripadnik rezervnog sastava policije Republike Srpske, bacio je bombu na kuću žrtava, te potom ušao u kuću i ubio preostale preživele.

Procesne napomene

Tri osobe, navedene u optužnici kao saizvršioci krivičnog dela, procesuirani su u BiH i osuđeni na kazne zatvora u rasponu od 10 do 20 godina. S obzirom da je AA dobio državljanstvo Republike Srbije, a bio je nedostupan pravosudnim organima BiH, dokazi su ustupljeni TRZ-u, nakon čega je sprovedena istraga i podignuta optužnica.

Lokacija