Skip to main content
Naziv predmeta

Sanski Most

Broj predmeta

KTO-1/17

Broj žrtava

15

Broj optuženih lica

1 optuženo lice

Rang optuženih

rezervni policajac Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike BiH

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

kazna zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 u vezi sa čl. 22 KZ SRJ

Činjenični opis

Tokom juna i jula meseca 1992.godine prinudno odvodio civilno stanovništvo nesrpske nacionalnosti iz njihovih kuća, iz naselja Modra, Skucani Vakuf, Naprelje, Lukavice i drugih okolnih sela sa šireg područja Sanskog Mosta, te iste protivzakonito zatvarao u prostorije Spomen-muzeja „Simo Miljuš“ u Lušci Palanka, opština Sanski Most, a koji objekat je obezbeđivala milicija Odeljenja u Lušci Palanka, da bi zatočene civile u prostorijama tog objekta ili nakon odvođenja na ispitivanje u prostorije Odeljenja milicije, koje se nalazilo u neposrednoj blizini zatočenog objekta, sa ciljem iznuđivanja informacija o posedovanju oružja ili drugih informacija vezanih za navodno organizovanje civilnog stanovništva tih naselja radi pružanja otpora srpskoj vojsci, udarao nogama, rukama, palicom, kundakom i cevima puške, i drugim predmetima, po svim delovima tela sve zatvorene civile među kojima su bili D.D., K. DŽ., K. M., K. S., A. S., A. M., D. Š., K. I., H. V., H. Š., B. E., C. F., K. I., B. H., M. H. i drugi zatočeni civili, pri čemu je nekima od njih vezao noge ili ruke štrikom za stolicu i plafonsku gredu, pa ih tako vezane premlaćivao do iznemoglosti, a tokom takvog postupanja prema D. D. primorao ga da se krsti, da puzi po podu, ljubi njegove vojničke čizme, preduzimao prema njemu uvredljive i ponižavajuće postupke slične prirode, sve u nameri da im nanese velike patnje i povrede telesnog integriteta i zdravlja, pa je usled posledica takvog postupanja D. D. u prostorijama zatočeničkog objekta i preminuo;

Procesne napomene

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima TRZ je uredilo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona Bihać, broj T01 0 KTRZ 0007998 12 od 18.12.2015. godine.

Lokacija