Skip to main content
Назив предмета

Сански Мост

Број предмета

KTO-1/17

Број жртава

15

Број оптужених лица

1 оптужено лице

Ранг оптужених

резервни полицајац Министарства унутрашњих послова Српске Републике БиХ

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

другостепена пресуда

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

казна затвора у трајању од 9 (девет) година.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Казна затвора у трајању од 3 (три) године.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 у вези са чл. 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Током јуна и јула месеца 1992.године принудно одводио цивилно становништво несрпске националности из њихових кућа, из насеља Модра, Скуцани Вакуф, Напреље, Лукавице и других околних села са ширег подручја Санског Моста, те исте противзаконито затварао у просторије Спомен-музеја „Симо Миљуш“ у Лушци Паланка, општина Сански Мост, а који објекат је обезбеђивала милиција Одељења у Лушци Паланка, да би заточене цивиле у просторијама тог објекта или након одвођења на испитивање у просторије Одељења милиције, које се налазило у непосредној близини заточеног објекта, са циљем изнуђивања информација о поседовању оружја или других информација везаних за наводно организовање цивилног становништва тих насеља ради пружања отпора српској војсци, ударао ногама, рукама, палицом, кундаком и цевима пушке, и другим предметима, по свим деловима тела све затворене цивиле међу којима су били Д.Д., К. Џ., К. М., К. С., А. С., А. М., Д. Ш., К. И., Х. В., Х. Ш., Б. Е., Ц. Ф., К. И., Б. Х., М. Х. и други заточени цивили, при чему је некима од њих везао ноге или руке штриком за столицу и плафонску греду, па их тако везане премлаћивао до изнемоглости, а током таквог поступања према Д. Д. приморао га да се крсти, да пузи по поду, љуби његове војничке чизме, предузимао према њему увредљиве и понижавајуће поступке сличне природе, све у намери да им нанесе велике патње и повреде телесног интегритета и здравља, па је услед последица таквог поступања Д. Д. у просторијама заточеничког објекта и преминуо;

Процесне напомене

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима ТРЗ је уредило према законима Републике Србије потврђену оптужницу Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона Бихаћ, број Т01 0 КТРЗ 0007998 12 од 18.12.2015. године.

Локација