Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-5/18

Broj predmeta

KTO-5/18

Broj žrtava

2

Broj optuženih lica

1 optuženo lice

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

odbačena optužnica

Trajanje postupka od početka suđenja

4 meseci 22 dana

Broj ispitanih svedoka

12

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SRJ.

Činjenični opis

Procesne napomene

Viši sud u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine je rešenjem K Po2-6/18 od 05.02.2019. godine, odbacilo optužnicu Tužilaštva za ratne zločine KTO-5/18 od 14.09.2019. godine.

Sud je našao da postoje razlozi za odbacivanje optužnice propisani odredbom člana 416. stav 1 tačka 3 ZKP-a, budući da kod okrivljenog BB postoji duševna poremećenost, zbog koje trajno ne može učestvovati u postupku.