Skip to main content
Naziv predmeta

Skočić, Malešić, Šetići i Klisa

Broj predmeta

KTRZ 11/10

Broj žrtava

32

Broj optuženih lica

1 optuženo lice

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

7 godine 1 mesec

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Kazna zatvora u trajanju od 10 godina. 04

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Ukinuta prvostepena presuda.

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Kazna zatvora u trajanju od 10 godina.

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl.142. st.1. KZ SFRJ u vezi čl.22. KZ SFRJ.

Činjenični opis

Procesne napomene