Skip to main content
Назив предмета

Скочић, Малешић, Шетићи и Клиса

Број предмета

КТРЗ 11/10

Број жртава

32

Број оптужених лица

1 оптужено лице

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

другостепена пресуда

Трајање поступка од почетка суђења

7 године 1 месец

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Казна затвора у трајању од 10 година. 04

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Укинута првостепена пресуда.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Казна затвора у трајању од 10 година.

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из чл.142. ст.1. КЗ СФРЈ у вези чл.22. КЗ СФРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене