Skip to main content
Naziv predmeta

Stara Gradiška (AA)

Broj predmeta

KTRZ 14/7

Broj žrtava

3

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

2 godine 5 meseci

Broj ispitanih svedoka

9

Datum i ishod prvostepene presude

Osuđujuća presuda kazna zatvora u trajanju od 5 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Potvrđena prvostepena presuda.

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

/

Krivično delo

Patni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 KZ SRJ

Činjenični opis

Sud je utvrdio da je okrivljeni neutvrđenog dana između prve polovine oktobra 1991. i kraja januara 1992. godine, kao pripadnik teritorijalne odbrane Republike Srpske Krajine, okrutno postupao i mučio tri hrvatska civila u zatvoru u Staroj Gradiški (Hrvatska).

Procesne napomene

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ustupilo je TRZ-u dokaze u ovom predmetu.

Lokacija