Skip to main content
Назив предмета

Стара Градишка (AA)

Број предмета

КТРЗ 14/7

Број жртава

3

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

2 године 5 месеци

Број испитаних сведока

9

Датум и исход првостепене пресуде

Осуђујућа пресуда казна затвора у трајању од 5 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Потврђена првостепена пресуда.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Суд је утврдио да је окривљени неутврђеног дана између прве половине октобра 1991. и краја јануара 1992. године, као припадник територијалне одбране Републике Српске Крајине, окрутно поступао и мучио три хрватска цивила у затвору у Старој Градишки (Хрватска).

Процесне напомене

Државно одвјетништво Републике Хрватске уступило је ТРЗ-у доказе у овом предмету.

Локација