Skip to main content
Naziv predmeta

Vukovar (AA) - Jedinstvena presuda iz Ovčare I

Broj predmeta

KTRZ 3/09

Broj žrtava

5

Broj optuženih lica

AA

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

11 meseci 16 dana

Broj ispitanih svedoka

4

Datum i ishod prvostepene presude

9 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Presuda potvrđena

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

/

Krivično delo

Patni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 KZ SRJ

Činjenični opis

Sud je utvrdio da je AA dana 14. septembra 1991. godine, kao pripadnik Teritorijalne odbrane Vukovar, zajedno sa još jednim vojnikom ušao u podrum jedne kuće u Vukovaru (Hrvatska) gde se skrivao jedan broj civila hrvatske nacionalnosti. Okrivljeni je izveo dvojicu muškaraca iz podruma i ubio ih. Potom je neidentifikovani vojnik koji je bio u pratnji okrivljenog ubacio ručnu granatu u podrum kojom prilikom su ubijene dve žene i nanete teške telesne povrede jednom civilu.

Procesne napomene

Okrivljeni je prethodno osuđen na 20 godina zatvora u predmetu „Ovčara I” (videti opis predmeta). Sud je osudio okrivljenog na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Lokacija