Skip to main content

Predmeti

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-2/19

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-1/19

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-10/18

Datum početka
Faza postupka

prvostepena presuda

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-8/18

Datum početka
Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-7/18

Datum početka
Faza postupka

postupak po žalbi