Skip to main content

Civilni sektor

Tužilaštvo za ratne zločine ostvaruje aktivnu, profesionalnu saradnju sa respektabilnim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama koje deluju u oblasti ljudskih prava, posebno masovnih kršenja ljudskih prava i suočavanja sa prošlošću.

Saradnja se prioritetno odvija u domenu ustupanja informacija i dokumentacije iz arhiva ovih udruženja, kao i u pružanju pomoći Tužilaštvu pri pronalasku i ostvarivanju kontakata sa svedocima.

Tužilaštvo za ratne zločine sarađuje sa nevladinim sektorom koji svojim aktivnostima pruža podršku radu Tužilaštva i daje značajan doprinos upoznavanju šire javnosti o slučajevima koje Tužilaštvo vodi.

Nevladine organizacije prate suđenja za ratne zločine pred Posebnim odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, o njima priređuju izveštaje i analize. Kroz podršku projektu monitoringa Misije OEBS-a, Delegacija EU u Srbiji finansira projekat "Podrška praćenju domaćih suđenja za ratne zločine", u kom učestvuju predstavnici Fonda za humanitarno pravo i Beogradskog centra za ljudska prava 

Organizuju i učestvuju na javnim tribinama o procesuiranju ratnih zločina pred domaćim sudovima, istražuju javno mnjenje o stavovima koja se tiču procesuiranja ratnih zločina. 

Saradnja se odvija i u domenu stručnog usavršavanja i razmene iskustava kroz zajedničko organizovanje seminara, savetovanja, konferencija i treninga, kao i kroz izradu stručnih publikacija.

U predstojećem periodu Tužilaštvo će intenzivirati saradnju sa nevladinim organizacijama i medijima kako bi učvrstilo mrežu podrške krivičnom progonu osumnjičenih za ratne zločine.

Tužilaštvo za ratne zločine sarađuje sa

 • Beogradskim centrom za ljudska prava
 • Fondom za humanitarno pravo
 • Komitetom pravnika za ljudska prava
 • Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji
 • Fondom za otvoreno društvo
 • Dokumentaciono informacionim centrom "Veritas"
 • Inicijativom mladih za ljudska prava (partner u realizaciji programa prakse za mlade pravnike zainteresovane za probleme tranzicione pravde)
 • Viktimološkim društvom Srbije
 • Jevrejskom zajednicom Vojvodine
 • Centrom za nenasilnu akciju
 • Udruženjima porodica žrtava sa Kosova i Metohije, iz BiH, Hrvatske
 • Nezavisnim novinarskim udruženjima (NUNS, Media centar Sarajevo, Hrvatsko novinarsko društvo)
 • Amnesti internešnel
 • Hjuman Rajts Voč