Skip to main content

Objavljena prvostepena presuda za zločin u mestu Bogdanovci

 Po optužnici Tužilaštva za ratne zločine, Viši sud u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine je dana 8. decembra 2020. godine, objavio prvostepenu presudu, kojom je okrivljen BOŠKO SOLDATOVIĆ oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina (petnaest godina), zbog krivičnog dela ratni zločn protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SRJ.

Radi se o događaju od dana 11.11.1991. godine, kada je u mestu Bogdanovci, kod Vukovara, Republika Hrvatska tada u sastavu SFRJ, pomenuti okrivljeni kao pripadnik Vojne policije Druge proleterske gardijske mehanizovane brigade JNA, bez ikakvog razloga, bez ičije naredbe ili odobrenja, u blizini zgrade Mesne zajednice, pucnjima iz vatrenog oružja lišio života 9 civilnih lica, meštana nesrpske nacionalnosti, i to: Ljulju Barlecaj, Veru Barlecaj, Mriku Barlecaj, Đulju Barlecaj, Kristu Lešaj, Maniku Lešaj, Prena Krasnićija, Zefa Paljušaja, Nikolu Paljušaja, usmrtivši ih na licu mesta.

Tokom trajanja postupka, ispitani su brojni svedoci kao i veštaci, pri čemu je deo njih bio ispitvan putem video-konferencijske veze, a deo njih je pristupio u Tužilaštvo za ratne zločine, odnosno u Viši sud u Beogradu - Odeljenje za ratne zločine na glavni pretres.