Skip to main content

Објављена првостепена пресуда за злочин у месту Богдановци

 По оптужници Тужилаштва за ратне злочине, Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине је дана 8. децембра 2020. године, објавио првостепену пресуду, којом је окривљен БОШКО СОЛДАТОВИЋ оглашен кривим и осуђен на казну затвора у трајању од 15 година (петнаест година), због кривичног дела ратни злочн против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Ради се о догађају од дана 11.11.1991. године, када је у месту Богдановци, код Вуковара, Република Хрватска тада у саставу СФРЈ, поменути окривљени као припадник Војне полиције Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде ЈНА, без икаквог разлога, без ичије наредбе или одобрења, у близини зграде Месне заједнице, пуцњима из ватреног оружја лишио живота 9 цивилних лица, мештана несрпске националности, и то: Љуљу Барлецај, Веру Барлецај, Мрику Барлецај, Ђуљу Барлецај, Кристу Лешај, Манику Лешај, Прена Краснићија, Зефа Паљушаја, Николу Паљушаја, усмртивши их на лицу места.

Током трајања поступка, испитани су бројни сведоци као и вештаци, при чему је део њих био испитван путем видео-конференцијске везе, а део њих је приступио у Тужилаштво за ратне злочине, односно у Виши суд у Београду - Одељење за ратне злочине на главни претрес.