Skip to main content

Objavljena prvostepena presuda za zločin u mestu Lušci Palanka, Sanski Most

Po optužnici Tužilaštva za ratne zločine KTO.br.1/17, Viši sud u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine je dana 02.02.2021. godine, objavio prvostepenu presudu, kojom je okrivljeni Jovanović Milorad oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina, zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ. 

Presuda je doneta povodom događaja koji su se dešavali u periodu juna i jula 1992. godine, kada je okr. Milorad Jovanović u svojstvu rezervnog milicajca MUP Srpske Republike BiH, izvršio krivično delo ratnog zločina nad muslimanskim civilima koji su bili zatvoreni u muzeju u Lušci Palanka, opština Sanski Most, i to konkretno mučenja, nečovečna postupanja, povrede telesnog integriteta više civila, kao i ubistvo jednog civila, koji je preminuo od posledica prebijanja od strane okrivljenog.